Wdrożenia: mechatronika, informatyka

 
Geneza powstania i rozwoju Integrotechu leży w gotowości do podejmowania tematów złożonych, nietypowych, wymagających poszukiwania rozwiązań poza ogólnie dostępną, typową ofertą większości firm działających na rynku mediów energetycznych.

Popyt na usługi inżynierskie wymagające indywidualnego „przykrojenia” ogólnie dostępnych rozwiązań lub wręcz wdrożenia własnych urządzeń lub oprogramowania spowodował zbudowanie zespołu inżynierskiego z doświadczeniem zarówno akademickim jak i przemysłowym,  pozwalającego na racjonalnie uzasadnione podejmowanie się wykonawstwa przez firmę zadań „bez historii” – realizowanych pod konkretne potrzeby użytkownika.

Jesteśmy w stanie skutecznie realizować jednostkowe zadania łącząc wiedzę z różnych dziedzin z umiejętnością zaadaptowania istniejących lub własnych rozwiązań technicznych do wymagań procesu technologicznego.

Dysponując możliwościami produkcyjnymi w zakresie elektronicznych urządzeń pomiarowych oraz tworzeniu własnego oprogramowania narzędziowego, w odróżnieniu od wielu naszych konkurentów, nie jesteśmy ograniczeni w wyborze sprzętu i oprogramowania do rozwiązań gotowych, dostępnych na rynku, których koszt niejednokrotnie podważa ekonomiczne uzasadnienie dla rozpoczęcia projektu.

Nasze kompetencje w tym zakresie pozwoliły nam na zrealizowanie m.in.:
  1. stanowisk do badania parametrów odbiorowych pomp próżniowych produkowanych przez szwedzką firmę DeLaval w polskim oddziale: DeLaval Operations w Wrocławiu.
  2. podzespołów do mobilnych systemów skanowania terenu (mechanika i elektronika)  na potrzeby tworzenia map nawigacyjnych przez firmę TeleAtlas (obecnie TOMTOM), które są eksploatowane na wszystkich kontynentach pokonując tysiące kilometrów w warunkach atmosferycznych od koła podbiegunowego po pustynie Arabii Saudyjskiej.
 
Integrotech może zaproponować Państwu współudział w projektowaniu procesu  oraz wykonanie koncepcji i późniejszą realizację zaprojektowanego i zatwierdzonego systemu.

Chcąc maksymalnie zwiększyć naszą elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby rynku oraz zapewnić najwyższe parametry niezawodności oferowanych rozwiązań podjęliśmy współpracę z firmą National Instruments

Serwis nietypowych, jednostkowych rozwiązań jest poważnym wyzwaniem logistycznym zarówno dla użytkownika jak i dostawcy. Dlatego w  uzasadnionych przypadkach na potrzeby takich instalacji utrzymujemy „gorącą” rezerwę przeznaczonych do nich komponentów lub urządzeń pozwalających na szybką interwencję serwisową.