Opomiarowanie gazów i cieczy

 

Nasza oferta obejmuje pełny zakres działań – od wsparcia w doborze optymalnego sprzętu , po kompletację dostaw i uruchomienie urządzeń.

Wspierając etap prac projektowych nie ograniczamy naszej oferty do realizacji opartych wyłącznie na sprzęcie firm z którymi wiążą nas umowy partnerskie lub naszych własnych produktach, ale staramy się aby dobrać optymalne urządzenia spośród dostępnych na rynku.

Oferujemy dostawy pełnego zakresu urządzeń pomiarowych do technologicznych i fiskalnych pomiarów przepływu gazu i cieczy zarówno w strefach zagrożenia wybuchem jak i do mediów nie stwarzających takiego zagrożenia.

Realizując dostawę sprzętu zawsze udzielamy pełnego wsparcia inżynierskiego z uruchomieniem i ruchami testowymi włącznie, tak by użytkownik mógł skupić się na normalnej eksploatacji układu pomiarowego.

Dostarczaliśmy urządzenia zarówno dla gazownictwa - węzły i stacje pomiarowe, tłocznie gazu, jamlski rurociąg tranzytowy, jak również dla przemysłu, w tym także dla przemysłu spożywczego.